Morocco – The southern route (7N/8D) DIAS ) starting at 790 Euros

PROGRAM

  • 1 : Airport – Marrakech
  • 2 : Marrakech  – Ouarzazate
  • 3 : Ouarzazate – Agdez – Alnif – Merzouga (Dunes Erg Chebbi)
  • 4 : Grand Dunes Erg Chebbi – Khamlia – Rissani – Merzouga
  • 5 : Merzouga – Erfoud –Todra Gorge – Valley of Dades
  • 6 : Valley of Dades – Valley of Rosas –Skoura plan grove – Marrakesh
  • 7 : Marrakech
  • 8 : Marrakech – Airport

Request itinerary of the trip.